Profiler

Profiler 2017/2018

Undervisningen sker inom ramen för elevens val.

Från och med läsåret 2017/2018 väljer eleverna antingen Prao eller profilvecka under vecka 43. De nior som valt profil samt övriga elever väljer fritt mellan nio olika profilval och gör ett förstahands- och ett andrahandsval bland profilerna.Under dessa dagar bryts det ordinarie schemat och eleverna arbetar i åldersblandade grupper. Att arbeta i åldersblandade grupper har ett uttalat syfte att stärka gemenskapen över klass- och åldersgränserna.

Profildagarna är en viktig länk i vårt arbete för att förverkliga läroplanens värdegrund. Eleverna lär känna varandra över klassgränserna, lär sig respektera varandras olikheter och har trevligt tillsammans trots åldersskillnaderna. Dagarna innebär dessutom att man som elev får prova på aktiviteter och får kunskaper utöver det man vanligtvis möter.