Personal

Anita Anar är administrativ samordnare på skolan. Det är Anita som ser till att allt administrativt fungera väl, så att lärare och rektor kan koncentrera sig på undervisningen, allt från busskort till frånvarosystem. anita.anar@vallentunafriskola.se

Martha Arpe är legitimerad lärare för grundskolans senare år (6-9) i svenska och SO. Martha är klassföreståndare för 8B tillsammans med Johan Swartling. Martha undervisar 7B, 8A och B samt 6B i svenska. martha.arpe@vallentunafriskola.se

Suzanne Bergman är legitimerad lärare i matematik, fysik, biologi, kemi och teknik. Suzanne undervisar 7A och 7B i biologi, kemi och fysik samt 9A och 9B i kemi, biologi och fysik. Suzanne är klassföreståndare för 7B tillsammans med Cecilia Nordholm. suzanne.bergman@vallentunafriskola.se

Helena Berngrim har lärarlegitimation för grundskolan senare år och undervisar i svenska i 7A och engelska och svenska i 9B. Tillsammans med Sixten Engqvist är Helena klassföreståndare för 9B. Helena är biblioteksansvarig, köper i böcker och har bokprat i alla klasser. helena.berngrim@vallentunafriskola.se

Viktoria Böthun är legitimerad lärare för grundskolans senare år i svenska och engelska. Viktoria undervisar 6A i svenska och engelska, 7B i engelska och 9A i svenska. Viktoria är handledare för vårt deltagande i Läslyftet. Tillsammans med Isabel Parra Parra är Viktoria klassföreståndare för klass 9A. Viktoria är förstelärare i svenska och engelska. viktoria.bothun@vallentunafriskola.se

Anna Edlund är legitimerad lärare i samtliga SO-ämnen. Anna undervisar 6A och 6B, 7A och 9B i SO och är klassföreståndare för 7A tillsammans med Heike Tollefors. anna.edlund@vallentunafriskola.se

Anna Engström är legitimerad specialpedagog. Anna har det övergripande ansvaret för skolans specialundervisning. anna.engstrom@vallentunafriskola.se

Sixten Engqvist undervisar 8B i SO och är resterande tid elevassistent. Sixten tar stort ansvar för våra datorer och håller maskinparken i gott skick. Sixten är klassföreståndare i 9B tillsammans med Helena Berngrim. sixten.engqvist@vallentunafriskola.se

Robin Eriksson undervisar samtliga klasser i musik samt tjänstgör resterande tid som elevassistent. Robin genomgår VAL-utbildning för att få lärarlegitimation. Robin är klassföreståndare i klass 6A tillsammans med Julia Staaf. robin.eriksson@vallentunafriskola.se

Tatiana Fondelius är legitimerad lärare i franska och tyska för gymnasiet och grundskolans senare år.Tania ansvarar för all vår undervisning i franska. tatiana.fondelius@vallentunafriskola.se

Magnus Häggqvist  Magnus tjänstgör som elevassistent. Magnus har lång erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska diagnoser. Tillsammans med Joakim Lager är Magnus klassföreståndare för 6B. magnus.häggqvist@vallentunafriskola.se

Joakim Lager har magisterexamen i konst från Konsthögskolan i Stockholm och undervisar alla klasser i bild. Joakim är klassföreståndare för 6B tillsammans med Magnus Häggqvist. joakim.lager@vallentunafriskola.se

Sara Mansnerus är vår hemkunskapslärare. Vi delar henne med Ormstaskolan och får hyra deras fina hemkunskapssal. Sara har lång erfarenhet av undervisning i ämnet samt är även legitimerad förskollärare.. sara.mansnerus@vallentunafriskola.se

Cecilia Nordholm är legitimerad lärare i kemi, biologi, fysik, teknik och matematik. Cecilia är förstelärare i matematik och driver vår ämnesgrupp i NO/matenatikt och är handledare för  Matematiklyftet. Cecilia är klassföreståndare i 7B tillsammans med Suzanne Bergman. cecilia.nordholm@vallentunafriskola.se

Isabel Parra Parra är legitimerad lärare i spanska och engelska. Isabel har alla årskurser i spanska samt 9A och 8A i engelska. Viktoria Böthun och Isabel är klassföreståndare för klass 9A. isabel.parra@vallentunafriskola.se

Patrik Raanaes är vår idrottslärare. Patrik är legitimerad lärare i idrott och hälsa samt biologi. Detta läsår undervisar Patrik även våra 8:or i biologi. Patrik är klassföreståndare för 8A tillsammans med Göran Steiner. patrik.raanaes@vallentunafriskola.se

Julia Staaf är vår lärare i textilslöjd. Julia har sin utbildning i textil konst från  Konstfacksskolan i Stockholm. Julia är klassföreståndare i 6A tillsammans med Robin Eriksson. julia.staaf@vallentunafriskola.se

Göran Steiner är i grunden civilingenjör inom maskinteknik och legitimerad lärare i matematik, fysik och teknik.Göran är klassföreståndare för 8A tillsammans med Patrik Raanaes. Göran undervisar 8A och B i fysik och matematik samt 6A och 6B i matematik. goran.steiner@vallentunafriskola.se.

Johan Swartling har lärarlegitimation i samtliga fyra SO-ämnen och spanska. Johan undervisar i spanska samt 8A, 8B och 9A i SO samt åk 6 och åk 8 i spanska. Tillsammans med Martha Arpe är Johan klassföreståndare i 8A. johan.swartling@vallentunafriskola.se

Heike Tollefors är legitimerad lärare tyska och engelska. Heike undervisar 6B, 7A och 8B i engelska och alla de elever som valt tyska som språkval i samtliga årskurser. Heike är klassföreståndare för klass 7A tillsammans med Anna Edlund. heike.tollefors@vallentunafriskola.se

Per Tollefors är vår vaktmästare och tjänstgör tisdagar och fredagar. Per vakar stenhårt över vår sopsortering och ser till att den sköts korrekt. per.tollefors@vallentunafriskola.se

Åsa Widh är vår studie- och yrkesvägledare. Åsa administrerar och sköter även kön och antagningen till vår skola samt vikarieplaneringen. Övrig tid är Åsa vår skolvärdinna och är i första hand till för elevernas trivsel och välmående. asa.widh@vallentunafriskola.se