Rektorsbrevet

Hej;

Då var vi redan inne i oktober månad och snart är dags för lite ledighet för eleverna. Innan dess hinner vi med profilvalsveckan och prao för åk 9. Föräldrarådsmötet den 26/9 var välbesökt och positivt. Protokollet från mötet ligger ute till allmän beskådan under fliken “Om skolan” och rubrik “Minnesanteckningar föräldraråd”. Surfa in och läs. Du som vårdnadshavare har möjlighet att påverka mötets innehåll genom att mejla frågor till föräldrarådsrepresentanterna kopplat till ditt/dina barns klass.

En viktig punkt på mötet var att vi ser över möjligheterna till ny skolplattform till nästa läsår. Tanken är att vi läsåret 18/19 inför Schoolsoft då vårt avtal går ut med skola 24. Tanken är också att hemsidan som informationskanal försvinner. Alla förändringar kommer att meddelas i god tid. Vi ser redan nu över viktiga frågor inför nästa läsår: Schema, externa lokaler m.m. Allt för att optimera elevernas skoldagar.

Det kom kom upp ett önskemål på föräldrarådsmötet om att eleverna ska få tillgång till skolans wifi för privat bruk. Jag har tagit beslutet att inte låta eleverna använda skolans wifi till privat surf p.g.a. att det finns risk att nätverket i sådana fall skulle överbelastas. Nätverket är i första hand till för skolarbete.

Nästa viktiga punkt att lyfta är ledigheter. Skolan har som policy att bevilja max 5 dagars ledighet / läsår. Vi ser över elevernas närvaro och elevernas studiesituation innan ledighet godkänns. Inga ledigheter beviljas för åk 6 och 9 när nationella prov genomförs.

Även detta läsår får elever i åk 9 möjlighet att läsa extra engelska och extra matematik i gymnasiets regi. Ett bra initiativ som utmanar de elever som har kommit långt i dessa två ämnen.

Efter drygt två månader på mitt nya jobb finns det många positiva bitar att förmedla. Framförallt vill jag lyfta fram alla fina elever som har tagit emot mig väl. De hälsar glatt i korridorerna, är nyfikna och ställer många frågor. Jag känner mig helt enkelt mycket välkommen!

Med vänliga hälsningar Pontus Lundberg, Rektor